Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Vogelwachtavonden -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Op dit moment zijn wij bezig met de organisatie van de volgende Vogelwachtavond van wo. 10 april 2019. Op deze avond houden wij onze jaarlijkse Algemene Leden-vergadering, met aansluitend een lezing.

Medio maart verschijnt het programma voor deze avond op deze pagina.
© J. Nijendijk