Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Vogelwachtavonden -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Jaarlijks organiseert de Vogelbeschermingswacht een Vogelwachtavond op een woensdagavond in april en november. Tijdens deze avonden wordt er een lezing gehouden die betrekking heeft op natuur en vogels. De lezing in april valt samen met de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de lezing in november betreft een gezamenlijke avond met de KNNV Noordwest-Veluwe. De lezingen worden soms ook in de dagbladen gepubliceerd en zijn ook toegankelijk voor niet leden.

Woensdag 21 november – ‘Bedreigde vogels & Natuur is om de hoek’, door Hans Peeters (Vogelbescherming Nederland).

Op woensdag 21 november a.s. komt Hans Peeters naar Harderwijk om twee beeldpresentaties te verzorgen. Met ‘Bedreigde vogels’ vertelt hij over de vogelstand van vroeger en nu. Met een aantal soorten gaat het slechter, zoals bijvoorbeeld onze weidevogels, maar ook zijn er positieve resultaten te melden. Na de pauze toont hij met ‘Natuur is om de hoek’ dat je niet ver hoef te reizen om volop te kunnen genieten van de natuur. Hier komen niet alleen vogels, maar ook zoogdieren, reptielen en amfibieën aan bod.
Hans Peeters is hoofdredacteur van het magazine Vogels van Vogelbescherming Nederland, een verdienstelijk natuurfotograaf en een boeiend verteller.

Deze avond wordt weer georganiseerd in samenwerking met de KNNV Noordwest-Veluwe en vindt plaats in multifunctioneel centrum ‘De Roef’, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk (routebeschrijving). Aanvang: 20.00 uur.

© H. Peeters