Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Lidmaatschap -
Buizerd - tek. Ruud Weenink ©
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Iedereen, die in het wild levende vogels een warm hart toedraagt, kan lid worden van onze vereniging.
Als rechtspersoon kunt u ons werk ook steunen door u aan te melden als donateur (zie onder).
Als lid of donateur kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend deelnemen aan excursies en lezingen (ca. 10 keer per jaar).

Alle leden en donateurs ontvangen 3x per jaar ons verenigingsblad Anser. Huisgenootleden ontvangen geen Anser en betalen een lagere contributie.

Contributie:
Leden betalen (minimaal) € 17,50,- per jaar.
Huisgenootleden betalen € 10,- per jaar.
Jeugdleden tot 16 jaar betalen € 6,- per jaar.
Donateurs (rechtspersonen) betalen € 50,- per jaar.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op bankrekening: NL27 INGB 0001445998
t.n.v. VBW Noord-Veluwe te Harderwijk.

Elk nieuw lid wordt gevraagd na betaling zijn of haar adresgegevens door te geven aan onderstaande contactpersoon.
Ledenadministratie:
Benno van den Hoek - Schokkerstraat 43 - 8081 KL Elburg - tel. 06-12192978 -  E-mail: bennovdhoek@hotmail.com