Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Lidmaatschap -
Buizerd - tek. Ruud Weenink ©
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Iedereen, die in het wild levende vogels een warm hart toedraagt, kan lid worden van onze vereniging. U kunt ons werk ook steunen door u aan te melden als donateur. Als u naast het (ondersteunend) lidmaatschap van de Vogelbeschermingswacht ook regelmatig deel wilt nemen aan excursies en lezingen (11 keer per jaar) dan is het aan te bevelen om ook lid te worden van de Vogelwerkgroep.

Alle leden en donateurs ontvangen 3x per jaar ons verenigingsblad Anser. Huisgenootleden ontvangen geen Anser en betalen een lagere contributie.

Contributie:
Leden betalen (minimaal) € 12,50,- per jaar; donateurs (rechtspersonen) € 50,- per jaar.
Leden van de Vogelwerkgroep betalen € 5,- per jaar extra als bijdrage in de kosten van de lezingen.
Huisgenootleden betalen € 5,- per jaar of
€ 10,- als zij tevens lid zijn van de Vogelwerkgroep.
De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan op bankrekening: NL27INGB0001445998 t.n.v. VBW Noord-Veluwe te Harderwijk.
Elk nieuw lid wordt gevraagd na betaling zijn of haar adresgegevens door te geven aan onderstaande contactpersoon.
Ledenadministratie:
Benno van den Hoek - Schokkerstraat 43 - 8081 KL Elburg - tel. 06-12192978 -  E-mail: bennovdhoek@hotmail.com