Vogelsoort

Gem. ‘68-’10

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Lepelaar

29-mrt

23-mrt

5-mrt

22-mrt

31-jan

3-feb

14-mrt

21-mrt

11-mrt

10-mrt

18-mrt

Zomertaling

23-mrt

3-apr

20-mrt

5-apr

1-apr

16-mrt

14-mrt

11-mrt

26-mrt

15-mrt

26-mrt

Bruine Kiekendief

21-mrt

27-mrt

20-mrt

22-mrt

1-apr

20-mrt

14-mrt

24-mrt

24-mrt

24-mrt

18-mrt

Wespendief

30-apr

x

9-apr

16-apr

x

18-mei

9-mei

25-apr

23-mei

18-mei

9-mei

Boomvalk

23-apr

15-mei

26-apr

8-apr

26-apr

21-apr

13-apr

9-apr

9-apr

27-apr

20-apr

Grutto

24-feb

11-feb

11-feb

19-feb

13-feb

12-feb

20-feb

26-feb

11-feb

23-feb

18-feb

Visdief

12-apr

12-apr

11-apr

11-apr

10-apr

8-apr

7-apr

7-apr

3-apr

11-apr

12-apr

Dwergmeeuw

8-apr

12-apr

11-apr

17-apr

27-mrt

21-mrt

28-mrt

29-mrt

30-apr

11-apr

12-apr

Zwarte Stern

21-apr

28-apr

21-apr

17-apr

9-apr

12-apr

14-apr

4-apr

8-apr

12-apr

12-apr

Zomertortel

24-apr

30-apr

16-mei

8-jun

x

27-apr

25-apr

13-mei

23-apr

30-apr

16-mei

Koekoek

18-apr

19-apr

12-apr

18-apr

25-apr

20-apr

15-apr

24-apr

9-apr

11-apr

16-apr

Nachtzwaluw

14-mei

x

21-mei

10-mei

6-mei

16-mei

5-mei

28-apr

27-apr

4-mei

24-apr

Gierzwaluw

21-apr

17-apr

6-apr

12-apr

14-apr

18-apr

8-apr

18-apr

12-apr

12-apr

13-apr

Boomleeuwerik

13-mrt

16-mrt

13-mrt

12-mrt

11-mrt

11-mrt

21-feb

25-feb

2-mrt

1-mrt

19-mrt

Oeverzwaluw

9-apr

12-apr

19-mrt

28-mrt

15-apr

2-apr

15-mrt

24-mrt

24-mrt

26-mrt

8-apr

Boerenzwaluw

28-mrt

31-mrt

28-mrt

25-mrt

15-mrt

15-mrt

14-mrt

13-mrt

2-mrt

16-mrt

3-apr

Huiszwaluw

10-apr

13-apr

4-apr

26-mrt

8-apr

7-apr

4-apr

28-mrt

27-mrt

4-apr

12-apr

Boompieper

27-mrt

12-apr

3-apr

11-apr

31-mrt

5-apr

4-apr

27-mrt

2-apr

4-apr

13-apr

Gele Kwikstaart

5-apr

31-mrt

25-mrt

19-mrt

6-apr

5-apr

1-apr

27-mrt

27-mrt

1-apr

13-apr

Nachtegaal

21-apr

21-apr

19-apr

19-apr

24-apr

19-apr

13-apr

17-apr

11-apr

11-apr

17-apr

Blauwborst

30-mrt

29-mrt

25-mrt

11-apr

1-apr

31-mrt

20-mrt

19-mrt

19-mrt

23-mrt

6-apr

Gekraagde Roodstaart

11-apr

24-apr

1-apr

29-mrt

25-apr

8-apr

7-apr

14-apr

10-apr

2-apr

14-apr

Zwarte Roodstaart

25-mrt

9-apr

21-mrt

x

31-mrt

3-mrt

30-mrt

7-feb

12-mrt

8-apr

21-mrt

Roodborsttapuit

15-mrt

4-apr

2-feb

28-jan

11-mrt

8-mrt

21-feb

14-mrt

12-mrt

10-mrt

18-mrt

Paap

22-apr

1-mei

23-apr

12-mei

24-apr

2-mei

28-apr

22-apr

23-apr

x

24-mrt

Tapuit

6-apr

13-apr

12-apr

2-apr

14-apr

22-mrt

15-apr

25-mrt

11-apr

24-mrt

3-apr

Snor

13-apr

13-apr

21-apr

20-apr

1-apr

4-apr

6-apr

9-apr

3-apr

3-apr

14-apr

Sprinkhaanzanger

22-apr

14-apr

1-mei

25-apr

19-apr

26-apr

10-apr

14-apr

9-apr

14-apr

20-apr

Grote Karekiet

29-apr

1-mei

23-apr

25-apr

25-apr

26-apr

27-apr

10-apr

21-apr

30-apr

2-mei

Rietzanger

10-apr

4-apr

11-apr

17-apr

11-mrt

9-apr

7-apr

4-apr

7-apr

3-apr

14-apr

Bosrietzanger

3-mei

19-mei

10-mei

6-mei

x

8-mei

7-mei

1-mei

23-apr

5-apr

21-apr

Kleine Karekiet

22-apr

17-apr

17-apr

15-apr

12-apr

13-apr

9-apr

14-apr

9-apr

13-apr

17-apr

Spotvogel

5-mei

19-jun

5-mei

21-apr

x

4-mei

10-mei

1-mei

9-mei

27-apr

9-apr

Tuinfluiter

18-apr

22-apr

3-apr

25-apr

21-apr

15-apr

21-apr

14-apr

9-apr

25-apr

16-apr

Braamsluiper

17-apr

26-apr

11-apr

21-apr

14-apr

14-apr

10-apr

14-apr

17-apr

14-apr

17-apr

Grasmus

23-apr

28-apr

1-mei

25-apr

27-apr

21-apr

19-apr

9-apr

11-apr

27-apr

17-apr

Zwartkop

3-apr

10-apr

31-mrt

31-mrt

12-apr

1-apr

2-apr

29-mrt

27-mrt

20-mrt

12-apr

Fitis

27-mrt

24-mrt

24-mrt

21-mrt

29-mrt

15-mrt

7-mrt

25-mrt

2-mrt

26-mrt

9-mrt

Tjiftjaf

10-mrt

10-mrt

8-mrt

18-mrt

7-mrt

10-mrt

20-feb

16-mrt

9-mrt

15-mrt

18-mrt

Fluiter

28-apr

30-apr

19-jun

3-apr

30-apr

3-mei

27-apr

29-apr

19-apr

26-apr

25-apr

Bonte Vliegenvanger

12-apr

12-apr

2-apr

11-apr

x

18-apr

3-apr

8-apr

4-apr

5-apr

14-apr

Grauwe Vliegenvanger

4-mei

x

12-mei

7-mei

20-mei

6-mei

14-mei

10-mei

6-apr

30-apr

4-mei

Wielewaal

7-mei

8-mei

16-mei

6-mei

6-mei

3-mei

21-mei

13-mei

5-mei

4-mei

3-mei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Aankomstdata zomervogels - 2004-2013
(Van de vogelsoorten waar een ‘x’ staat aangegeven zijn in dat jaar geen gegevens binnengekomen)