Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie Huiszwaluwnesten - Elburg & Harderwijk -
Huiszwaluwen - tek. Ruud Weenink ©
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Sinds vele jaren wordt de stand van de Huiszwaluw in onze regio scherp in de gaten gehouden. De grootste Huiszwaluw-bolwerken bevinden zich in de oude
(vml.) Zuiderzeesteden Elburg en Harderwijk. Door het tellen van de bewoonde nesten in de binnensteden (en de omliggende wijken) wordt een goed beeld verkregen van de Huiszwaluwenstand. Jaarlijks wordt in de Anser verslag gedaan van de resultaten uit beide steden, waarvan hieronder de resultaten van het broed-seizoen 2011 zijn weergegeven.
Huiszwaluwen in Elburg – 2011:

Begin augustus heb ik weer de huiszwaluwnesten geteld zoals ik al jaren doe, voor de 20ste keer om precies te zijn.

Als eerste telde ik weer in de Oosthoek, het gedeelte voor de flats. De Oosthoek betreft de oude nieuwbouw buiten Elburg aan de oostkant. Lange/Korte Wijden en Hanzestraat zijn straten in die wijk. Het aantal nesten tegen de flats bleef gelijk met 9 stuks, en 2 waren er weggestoten. Maar het aantal nesten in de straten Lange en Korte Wijden, al jaren een cluster van nesten, nam dramatisch af, 10 nesten minder.
Ook bij ons in de Hanzestraat geen nesten meer. Trouwens, het droge voorjaar was de reden dat de vogels laat aan hun nesten konden gaan bouwen; eind augustus zag ik een nest dat nog niet af was, de vogels stopten er dan ook mee, volgend jaar verder?
In de stad viel me op dat 3 nesten niet onder een dakgoot zaten maar er achter, dus tussen de muur en de goot en bijna niet te zien.

Het aantal nesten viel toch wel tegen:
De daling zet dus door. Dat het aantal nesten op mijn vaste tellocaties zo laag was heeft vermoedelijk een reden. Bij toeval liep ik door de straten achter de flats en zag daar 41 nesten zitten, een leuke verassing, en heel bijzonder want in voorgaande jaren zaten daar maar 3 of 4 nesten. De huizen zijn daar gerenoveerd en hebben andere gevels en dakgoten gekregen, blijft natuurlijk de vraag, waar komen die vogels vandaan? In de nieuwe wijk ‘De Pal’ telde ik 23 nesten, een stabiel aantal.
De 41 en 23 nesten zitten dus niet in in het staatje hierboven en ik acht het mogelijk dat de afname in het oude gebied wordt verklaard door een verhuizing naar de nieuwere wijken.

Hieronder het aantal getelde nesten vanaf 1992:

Tot slot iets over de Gierzwaluwen in mijn omgeving.
Bij ons in het huizenblok hebben 2 paartjes gebroed, een verdubbeling t.o.v. vorig jaar, het was dus druk jakkeren en gieren rondom ons huis. Prachtig!!
De nestkast aan onze woning werd ook bekeken, maar er werd niet in gebroed, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. Tot 28 augustus was nog een paartje Gierzwaluwen in de buurt aanwezig en bezig met het voeren van de jongen.
En er komt een nieuwe Oeverzwaluwwand bij de Elburgse waterzuivering.
Contactpersoon:
* Frank Westerink  -  Hanzestraat 61  -  8081  TP  Elburg  -  tel. 0525-684573
Contactpersonen:
* Jaap Schröder  -    Mecklenburglaan 9  -  3843  BN  Harderwijk  -  tel. 0341-416324 - e-mail: schroder.zoomers@caiway.nl
* Roel Pannekoek  -  E. Den Herderstraat 18  -  3841  KX  Harderwijk - tel. 0341-414766 - e-mail: r.pannekoek@harderwijk.nl
* Chris Herzog  -  Kampenmeen 15  -  3844  JG  Harderwijk  -  tel. 0341-425307  -  e-mail: herzog@caiway.nl


Oosthoek
Stad
Wijk west

Totaal
2010

27
37
43

107
2011

17
37
34

88
1992 - 103
1993 - 94
1994 - 75
1995 - 66
1996 - 105
1997 - 85
1998 - 133
1999 - 130
2000 - 138
2001 - 120
2002 - 101
2003 - 96
2004 - 119
2005 - 140
2006 - 142
2007 - 136
2008 - 130
2009 - 115
2010 - 107
2011 - 88
1992 - 35
1993 - 41
1994 - 38
1995 - 43
1996 - 85
1997 - 142
1998 - 222
1999 - 225
2000 - 275
2001 - 355
2002 - 308
2003 - 265
2004 - 300
2005 - 232
2006 - 158
2007 - 137
2008 - 120
2009 - 69
2010 - 14
2011 - 32