Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Steenuilen-monitoring - 2004-2008 -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen
Inleiding:
De Steenuil (Athene Noctua) is de laatste decennia fors in aantal achteruit gegaan en dreigt een Rode Lijst soort te worden. Het ministerie van LNV heeft met SOVON en STONE een actierapport opgesteld dat een Plan van Aanpak is om de soort te beschermen. De Gemeenten, de Provincie en het Waterschap zullen op grond van plaatselijke gegevens eerder beschermende maatregelen voor het leefgebied van de Steenuil willen nemen dan alleen op grond van landelijke cijfers. De Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe heeft daarom de monitoring van de Steenuil in haar werkingsgebied op zich genomen. Ruud  Oudega nam in 2004 de coördinatie op zich en 19 leden gaven zich op, om gedurende een aantal jaren,  mee te doen aan  inventarisaties.
Vervolgens is er in 2005 en 2006 op vergelijkbare
wijze geïnventariseerd.
© W. Janszen
Jonge Steenuilen - foto: Wim Janszen ©
Steenuil - tek. Ruud Weenink ©