Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
- Inventarisatie Beekhuizerzand - 2006 -
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen


Buizerd
Sperwer
Havik
Groene specht
Boomleeuwerik
Boompieper
Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart
Grote lijster
Bonte vliegenvanger
Glanskop
Zwarte kraai
Putter
Kruisbek
Geelgors
Tapuit
Roodborsttapuit
Kneu
2002

1
1


16
14
1
9
1
1
1
2
1
1
1
2006

2

1
1
13
25

12


4
2
4
1


Heggenmus
Merel
Boomkruiper
Goudhaan
Vink
Kuifmees
Boomklever
Roodborst
Zanglijster
Gaai
Zwarte mees
Winterkoning
Groenling
Houtduif
Koolmees
Matkop
Fitis
Grote lijster
Grote bonte specht
Staartmees
Pimpelmees
Zwarte specht
Tjiftjaf
Zwartkop
Tuinfluiter
Holenduif
Grauwe vliegenvanger
Witte kwikstaart
Aantalsschatting

20-30
20-30
30-35
30-40
50-75
5-10
1-5
30-50
15-20
10-15
15-20
30-40
1-5
20-25
15-20
1-5
25-35
1-5
5-10
1-5
5-15
1-2
5-10
1-5
1-2
1-5
1-5
1-5
Bezoek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Datum

25 maart
8 april
22 april
13 mei
27 mei
10 juni
14 juni
Begintijd

6.45 uur
6.30 uur
6.00 uur
5.30 uur
5.15 uur
5.00 uur
21.00 uur
Contactpersonen:
* Roel Pannekoek  -  E. den Herderstraat 18  -  3841 KX Harderwijk  -  tel. 0341-414766  - e-mail: r.pannekoek@harderwijk.nl
* Jan Nijendijk  -  Meerkoetmeen 56  -  3844 XR Harderwijk  -  tel. 0341-422206  -  e-mail: nijhorst@planet.nl
Raaf - tek. Ruud Weenink ©
Het Beekhuizerzand in 2002 (links) en na de herstelwerkzaamheden in 2006 (rechts).
© R. Pannekoek
© R. Pannekoek
© B. van den Brink
© R. Pannekoek
© R. Pannekoek
© R. Pannekoek