Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 5 juli 2019
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : ZOMER 2019 -
In de maanden juli en augustus zijn er geen activiteiten gepland.

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereiding van de activiteiten voor de komende najaarsperiode. Rond begin augustus kunt u hier het volledige programma voor de periode september t/m november 2019 vinden.
Red de Veluwe - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger!

Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Gelderland en Overijssel van en naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks twee kilometer hoogte. De Veluwe wordt in het hart getroffen.

Inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders van de Veluwe constateren dat laag vliegen boven de Veluwe leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur, dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie Veluwe verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

Wij verzoeken dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Veluwse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiënte indeling van het luchtruim boven de Veluwe te herzien dat het Rijk erkent dat vliegen boven de Veluwe hoger kan. Hoger móet!

Teken hier de petitie!
Stop jacht op weidevogels!

De Franse overheid is voornemens het jachtverbod op de Grutto maar met een jaar te verlengen tot 2020. Daarna wordt het mogelijk weer toegestaan om grutto’s af te schieten. Tot nu toe was het de afgelopen 10 jaar verboden om op de vogel te jagen. Maar het gaat niet alleen om de Grutto. Zo wordt in het noordwesten van Frankrijk ook gejaagd op de Wulp, onze vogel van het jaar 2019.
Nederlandse politici in het Europees parlement willen dat Brussel actie onderneemt tegen de  jacht op weidevogels in Europa. EU-landen zijn immers verplicht in het bijzonder kwetsbare vogelsoorten te beschermen.

Tijdens de uitzending van 30 december 2018 van Vroege Vogels was er aandacht voor een petitie “Stop de jacht op weidevogels”. Hieronder de link naar de  tekenmogelijkheid van deze petitie om de jacht op weidevogels te stoppen.

Teken hier de petitie ‘Stop jacht op weidevogels’!

De petitie kan worden getekend tot 1 maart 2019, maar wacht niet: teken meteen en zeg het voort! Hopelijk heeft deze petitie hetzelfde effect als de campagne die in 2015 met groot succes werd gevoerd om een uitholling van de Europese natuurwetgeving te voorkomen. Die petitie werd destijds door een half miljoen Europeanen getekend, waaronder veel  leden van onze verenigingen.

In toenemende mate worden in ons land op verschillende plaatsen activiteiten ontplooid om weidevogels te beschermen en te behouden.  Het kan toch niet zo zijn dat deze weidevogels in andere (Europese) landen ten prooi aan de jacht vallen. Al getekend?

Tjalling van der Meer
Nationale Vogelweek 2019: 11 t/m 19 mei

Traditioneel organiseert Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met vele vogelwerkgroepen en groene organisaties, ook dit jaar weer de Nationale Vogelweek. Dit voorjaar wordt de Nationale Vogelweek gehouden van za. 11 mei t/m zo. 19 mei. In de Nationale Vogelweek kan iedereen ervaren hoe rijk Nederland is aan vogels en hoe leuk het is om naar vogels te kijken. In elke provincie worden tientallen vogelexcursies, wandelingen, workshops en andere vogelactiviteiten georganiseerd. Onze vereniging heeft, net als in voorgaande jaren, toegezegd om tijdens de Vogelweek een avondwandeling door het Harderbroek te organiseren. De voorgaande excursies bleken erg in trek en waren al binnen korte tijd volgeboekt. Ook voor de editie van dit jaar hebben wij een gids van Natuurmonumenten bereid gevonden om een avondexcursie te leiden. Deze excursie zal worden gehouden op woensdag 15 mei a.s. en de aankondiging daarvan komt op de landelijke website www.vogelweek.nl. Dus zeg het voort binnen uw familie- en vriendenkring! Voor onze eigen leden is er op wo. 8 mei weer de traditionele avondexcursie door het Harderbroek (zie excursieprogramma).