Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 20 mei 2017
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : VOORJAAR 2017 -
Za. 20 mei:
3e Bijeenkomst Cursus Vogelherkenning (zie onder).

Za. 27 mei:
Excursie naar de Kil van Hurwenen en omg. Loevestein (info).
Aanmelding is nog mogelijk.

Za. 17 juni:
Excursie naar De Biesbosch (info).
Deze excursie is helaas volgeboekt!
Geef boerenlandvogels uw stem!

Het was alweer medio 2015 dat natuurorganisaties in heel Europa aan hun leden een oproep deden om een duidelijke stem te laten horen om de Europese Commissie te laten weten dat er wegens de evaluatie van de Europese natuurbeschermingswetgeving niet aan deze regels getornd mocht worden. Wij vroegen destijds uw stem ook vanuit onze verenigingen (KNNV-afdeling en Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe).
520.325 van de 5 miljoen Europeanen, waaronder 33.000 Nederlanders lieten toen hun stem horen. Wanneer je dan bedenkt dat alle organisaties voor natuur-, milieu- en dierenbescherming  in Nederland samen zo’n 3,5 miljoen leden hebben kan er natuurlijk best een tandje bij!
Het aantal stemmen was echter Europees gezien dermate groot dat het de meest succesvolle openbare raadpleging in de geschiedenis van de EU was. Het resultaat van de consultatie heeft dan ook zwaar meegewogen in de besluitvorming op 7 december 2016 om de Europese natuurwetgeving niet alleen ongewijzigd te handhaven, maar dat er bovendien een actieplan komt dat de verbetering van de uitvoering moet waarborgen. Heeft u destijds niet meegestemd, dan volgt hierna een herkansing. Uit het voorgaande blijkt immers dat uw stem zeker zinvol is.

Op dit moment wordt er binnen de EU nagedacht over een nieuw Europees landbouwbeleid met opnieuw een Europese publieksraadpleging. Bij de aankondiging hiervan gaf EU-commissaris Phil Hogan reeds mee “dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid moderner en eenvoudiger moet en tezelfdertijd ook duurzamer.”
Alleen al in Nederland wordt bijna 70% van de gronden agrarisch gebruikt. Agrariërs zijn dan ook van groot belang voor ons landschap, inclusief de voor deze gronden kenmerkende natuur en waardevolle cultuurhistorie. Het is eigenlijk overbodig te vermelden dat het met veel boerenlandvogels zoals grutto, tureluur, slobeend en veldleeuwerik erg slecht gaat door onder andere de intensivering van de landbouw mede als gevolg van het Europees landbouwbeleid.
U kunt als Europees burger ook een bijdrage leveren aan deze publieksraadpleging en zo meehelpen om het landbouwbeleid om te vormen tot niet alleen een meer duurzaam, maar ook een natuur- en vogelvriendelijk beleid. Vogelbescherming Nederland heeft het samen met onder andere Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en met haar internationale poot Birdlife International gemakkelijk gemaakt met onderstaande link.

Behalve dat wij als Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep uitvoerig onze mening kenbaar zullen maken is uw individuele steun ook heel belangrijk. Breng dus direct uw stem uit. De meest gemakkelijke manier is  het via de link  invullen van uw naam en e-mailadres en daarna klikken op 'ik doe mee'. U onderschrijft daarmee de antwoorden en verstuurt ze naar de Europese Commissie. Als u klikt op 'zeg ja tegen een andere/leefbare landbouw’ leest u wat die 5 antwoorden behelzen.

Laat hier uw stem horen!

Namens de Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep alvast hartelijk dank,
Tjalling van der Meer
Nationale Vogelweek 2017

Al enkele jaren organiseert Vogelbescherming Nederland, in samenwerking met vele vogelwerkgroepen en groene organisaties, opnieuw de Nationale Vogelweek. Dit jaar wordt de Nationale Vogelweek gehouden van za. 6 mei t/m zo. 14 mei. In de Nationale Vogelweek kan iedereen ervaren hoe rijk Nederland is aan vogels en hoe leuk het is om naar vogels te kijken. In elke provincie worden tientallen vogelexcursies, wandelingen, workshops en andere vogelactiviteiten georganiseerd. Onze vereniging heeft, net als in voorgaande jaren, toegezegd om tijdens de Vogelweek een avondwandeling door het Harderbroek te organiseren. De voorgaande excursies bleken erg in trek en waren al binnen korte tijd volgeboekt. Ook voor de editie van dit jaar hebben wij een gids van Natuurmonumenten bereid gevonden om een avondexcursie te leiden. Deze excursie zal worden gehouden op wo. 10 mei a.s. en de aankondiging daarvan komt op de landelijke website www.vogelweek.nl. Dus zeg het voort binnen uw familie- en vriendenkring! Voor onze eigen leden is er op wo. 17 mei weer de traditionele avondexcursie door het Harderbroek (zie excursieprogramma).
Gezamenlijke excursie regionale natuurverenigingen op 13 mei

Al enkele jaren zoeken 5 gelijkgestemde natuurverenigingen op de Noord-Veluwe de samenwerking met elkaar. Dit zijn de KNNV Noordwest-Veluwe, IVN Nijkerk, IVN Noordwest-Veluwe (omg. Nunspeet), St. Natuur- en Mileubescherming Putten en onze Vogelbeschermingswacht. Naast een versterking van de onderlinge contacten proberen wij daar waar mogelijk ook gezamenlijk activiteiten te organiseren. In voorgaande jaren organiseerden wij al gezamenlijke excursies in de omgeving van landgoed De Essenburgh/De Bloemkampen en vorig jaar rondom Nijkerk. Komend voorjaar organiseren de genoemde verenigingen op za. 13 mei a.s. een excursie op het landgoed Zwaluwenburg bij ’t Harde. Meer informatie over deze excursie kunt hier lezen.
Cursus Vogelherkenning in voorjaar 2017

In het voorjaar van 2016 hebben de KNNV Noordwest-Veluwe en de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe gezamenlijk een cursus vogelherkenning georganiseerd. Deze cursus krijgt een vervolg in het komende voorjaar!

Telkens proberen we een ander biotoop (leefgebied) uit te kiezen. Dit keer richten wij ons op de vogels in het weidegebied en de watervogels. Na een stukje theorie gaan we naar buiten, om de zojuist opgedane kennis in de praktijk te brengen. De cursus wordt verzorgd door ervaren vogelkenners en wordt gehouden tussen Ermelo en Putten op drie zaterdagmorgens in maart, april en mei.

Lees in onderstaand persbericht meer informatie over deze cursus.

Persbericht cursus vogelherkenning 2017