Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Welkom,

op de website van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
Zwartkop - tekening Ruud Weenink ©
Laatste update : 24 augustus 2019
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
De vereniging
Nieuw
Anser
Activiteiten
Waarnemingen
Inventarisaties
Lidmaatschap
Contactinfo
Links
Fotopagina
Beschermingswerk
Reisverslagen

- AGENDA : NAJAAR 2019 -
Za. 7 september:
Excursie steltlopers en doortrekkers in het Lauwersmeer en de Ezumakeeg (info).

Vr. 13 september:
Lezing ‘Nordic: wildernis op het dak van Europa’, door Philip Friskorn (info).
Locatie: Veluvine, Nunspeet. Aanvang: 20.00 uur.

Za. 5 oktober:
Birdwatch 2019, telpost Zomerdijk (Drontermeer) (info).

Vr. 4 t/m ma. 7 oktober:
Excursieweekend Texel (info).

Vr. 11 oktober:
Lezing ‘Wit is ook een kleur!: over kleurafwijkingen bij vogels’ door Harvey van Diek (info).
Locatie: Veluvine, Nunspeet. Aanvang: 20.00 uur.

Za. 26 oktober:
Avondexcursie ‘Nacht van de nacht’ door het Leuvenumse Bos (info).

Vr. 8 november:
Lezing ‘Australië: western walkabout’, door Alex Hagenbeek (info).
Locatie: Veluvine, Nunspeet. Aanvang: 20.00 uur.

Wo. 20 november:
Vogelwachtavond i.s.m. KNNV NW-Veluwe (info).
Lezing ‘De Marker Wadden’, door team Markerwadden (Natuurmonumenten).
Locatie: MFC De Roef, Harderwijk. Aanvang: 20.00 uur.
Red de Veluwe - aanvliegroute naar Lelystad: kan hoger, móet hoger!

Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Gelderland en Overijssel van en naar het vergrote vliegveld Lelystad. Zes keer per uur, met donderend geraas, op nauwelijks twee kilometer hoogte. De Veluwe wordt in het hart getroffen.

Inwoners, ondernemers, recreanten, boeren, natuur- & landgoedbeheerders en bestuurders van de Veluwe constateren dat laag vliegen boven de Veluwe leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur, dat geen onderzoek is gedaan naar de effecten van laag vliegen op onze veiligheid, gezondheid en natuur dat wij door Schiphol Group, de Alderstafel en het Rijk nooit zijn gekend in deze laagvliegroute dat Schiphol Group en het Rijk onze mooie Veluwe verkwanselen. Dit laten we niet gebeuren!

Wij verzoeken dat het Rijk deze laagvliegroute samen met Veluwse overheden, bewoners, ondernemers en natuurbeheerders herziet dat het Rijk opdracht geeft aan alle luchtverkeersleiders (burgerluchtvaart én de luchtmacht) om de inefficiënte indeling van het luchtruim boven de Veluwe te herzien dat het Rijk erkent dat vliegen boven de Veluwe hoger kan. Hoger móet!

Teken hier de petitie!
Stop jacht op weidevogels!

De Franse overheid is voornemens het jachtverbod op de Grutto maar met een jaar te verlengen tot 2020. Daarna wordt het mogelijk weer toegestaan om grutto’s af te schieten. Tot nu toe was het de afgelopen 10 jaar verboden om op de vogel te jagen. Maar het gaat niet alleen om de Grutto. Zo wordt in het noordwesten van Frankrijk ook gejaagd op de Wulp, onze vogel van het jaar 2019.
Nederlandse politici in het Europees parlement willen dat Brussel actie onderneemt tegen de  jacht op weidevogels in Europa. EU-landen zijn immers verplicht in het bijzonder kwetsbare vogelsoorten te beschermen.

Tijdens de uitzending van 30 december 2018 van Vroege Vogels was er aandacht voor een petitie “Stop de jacht op weidevogels”. Hieronder de link naar de  tekenmogelijkheid van deze petitie om de jacht op weidevogels te stoppen.

Teken hier de petitie ‘Stop jacht op weidevogels’!

De petitie kan worden getekend tot 1 maart 2019, maar wacht niet: teken meteen en zeg het voort! Hopelijk heeft deze petitie hetzelfde effect als de campagne die in 2015 met groot succes werd gevoerd om een uitholling van de Europese natuurwetgeving te voorkomen. Die petitie werd destijds door een half miljoen Europeanen getekend, waaronder veel  leden van onze verenigingen.

In toenemende mate worden in ons land op verschillende plaatsen activiteiten ontplooid om weidevogels te beschermen en te behouden.  Het kan toch niet zo zijn dat deze weidevogels in andere (Europese) landen ten prooi aan de jacht vallen. Al getekend?

Tjalling van der Meer